ПГЕЕ – гр. Пловдив отбеляза Деня на толерантността

„Сърцето на мъдростта е толерантността“.

Стивън Ериксън

 

Толерантността не е просто модерна дума от съвременността ни. В нея са скрити дълбок смисъл и множество актове на човечност. Да бъдеш толерантен, означава да уважаваш. Да подкрепяш. Да зачиташ. Да приемаш. Да разбираш, преди да съдиш. Да не отхвърляш, преди да си дал възможност. Да помагаш. Да отваряш очите и сърцето си за различието, защото светът е красив именно заради многообразието, от което е изграден.

И днес ние в ПГЕЕ – гр. Пловдив се присъединихме към посланието на Деня на толерантността. Ученическият парламент на гимназията създаде серия вдъхновяващи плакати, които украсиха едно от фоайетата в сградата, за да напомнят на всички, преминаващи покрай тях, че на първо място в човешките отношения трябва да бъде поставена толерантността. И в гражданско, и в морално отношение тя е ключът към хармоничното и успешно общуване с хората около нас. Чрез нея можем да постигнем много. Единственото, което е нужно, за да бъде светът по-добър, е разбирането и оценяването на различното.

Девизът на Европейския съюз е „Единство в многообразието“. И като училище посланик на Европейския парламент ПГЕЕ – гр. Пловдив подкрепя този принцип и изгражда своята визия, обединявайки индивидуалните особености и качества на всеки един представител на голямото си семейство. Защото тъкмо в различието на другия можеш да откриеш това, което е липсвало у теб, и да научиш от него нещо, което дори не си подозирал, че не знаеш.