Провеждане на Общински (училищен) кръг на олимпиадите за учебната 2022 – 2023 г.

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Общинските кръгове на олимпиадите за учебната 2022 – 2023 г. ще се проведат както следва:

  1. Български език и литература – на 14.01.2022 г. от 09:00 за ученици втора смяна и 14:30 за учениците първа смяна.
  2. Математика – на 11.12.2022 г. от 9,30 ч., каб. 1201 и каб. 1202.
  3. Английски език – на 15.12.2022 г. от 08:30, каб. 1101 и каб. 1104
  4. География и икономика – на 09.01.2023 г. от 13:00 часа, каб. STEM 2.
  5. Философия – на 14.12.2022 г., от 08:00 часа в каб. 1104.
  6. Физика и астрономия – на 15.12.2022г. от 8:00 часа в кабинет 1207.
  7. Химия и опазване на околната среда – на 12.01.2023 г. от 8:00 в каб.1209.
  8. Информационни технологии – на 13.12.2022г., от 13:30 часа в каб. 1206, участници от 9., 10., 11., 12. Клас.

 

Всички олимпиади ще се провеждат в сградата на ПГЕЕ, съгласно утвърдения регламент.

При по-голям брой желаещи или при липса на такива, са допустими корекции.

 

От ръководството