УЧАСТИЕ НА ПГЕЕ В ШЕСТВИЕ НА УЧЕНИЦИ

УЧАСТИЕ НА ПГЕЕ В ШЕСТВИЕ НА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАУЧНИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 100-ГОДИШНИНАТА ОТ ПЪРВОТО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В ГРАД ПЛОВДИВ