Отбелязване на Денят на народните будители в ПГЕЕ

Денят на народните будители в ПГЕЕ беше отбелязан с поредица от инициативи – рецитал, организиран от Анелия – Савова Попова и учениците от 10 ,,б“ клас, литературно четене на „История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски с ученици от 12,,в“ клас и г-жа Ива Георгиева и г-жа Петя Нейчева в библиотеката на гимназията и открит урок под надслов ,,Един съвременен будител и старогръцката митология“ с учениците от 8 ,,в“ клас и г-жа Нели Минкова.
Всички учители получиха грамота и цвете в знак на признателност за делото им на съвременни будители – инициатива, организирана от г-жа Христина Стайкова и г-жа Златка Станчева – учители по история и цивилизации и с помощта на инж. Здравка Георгиева.
Затрогващият жест докосна сърцата на всички и ги накара да почувстват личния си принос като част от общото будителско дело на съвременния учител – да разпространява и поддържа жаждата за знание, просвета, културата и духовност!