Ученическият парламент на ПГЕЕ- гр.Пловдив избра своят нов председател

На 03.10.2022г. от 12:00ч., в Ритуална зала на ПГЕЕ, само ден след предсрочните парламентарни избори в България, се проведоха и изборите за председател на Ученическия парламент. За девета поредна година учениците от гимназията гласуваха доверие на човек, който да ги представлява пред обществото и училищната общност.
Изборите за председател винаги са били символ на ученическото самоуправление и стоят в основите на нашата демократична общност, която подтиква младите хора към инициативност и активна гражданска позиция.

С много вълнение учениците гласуваха, като с вота си решиха следващият председател на парламента да бъде десетокласничката Боряна Главчева. Тя е член на съвета от самото си постъпване в гимназията и е изключително ентусиазирана, креативна и изпълнена със свежи идеи и визия за бъдещето на парламента.
Пожелаваме успех на нея и на Ученическия парламент и вярваме, че предстои поредната интересна и ползотворна година за нашата гимназия!