Европейския ден за борба с трафика на хора

По повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, Местната комисия за борба с трафика на хора, Община Пловдив организира обучение на ученици, част от Програмата за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите през 2022 г.

В тази връзка на 04.10.2022г. /вторник/ ученичките на ПГЕЕ Върбина Ангелова Х а клас, Румяна Денкова – Х в клас , Габриела Иванова – Х д клас, Иванка Раева – XI б клас успешно преминаха обучение на тема: „Превенция на трафика на хора и рисковете в интернет”. Момичетата се включиха в целодневното обучение наред със свои връстници от областта като подробно се запознаха със същността на проблема, рисковете в интернет пространството и евентуалните последици.