Свободно място за ученик в 10 клас

Свободно място за ученик в 10 ,,е“ клас
Специалност: „Микропроцесорна техника“, дневна форма.
Мястото е свободно за учебната 2022/ 2023 г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление до Директора.
2. Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар.
3. Ученическа книжка за учебната 2021/ 2022 г.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 03.11.2022 г. до 07.11.2022 г. включително., до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет. 2, Мариана Русева – ЗАС.
Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2022/ 2023 г. съгласно Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.