В ПГЕЕ – гр. Пловдив се проведе форум на тема „Мисията на ЦЕРН в науката, новите технологии и образованието”

„Прогресът на науката се определя от работата на нейните учени и стойността на техните открития“ Луи Пастьор

На 28.10.2022г., в ПГЕЕ – гр. Пловдив се проведе форум на тема „Мисията на ЦЕРН в науката, новите технологии и образованието”. Събитието се организира от инж. Тодорка Добрева и Магдалена Мъглижанова. Те посетиха Европейската организация за ядрени изследвания /ЦЕРН/ в периода от 18.09 до 24.09.2022г. Посещението се осъществи по програма на МОН и Дирекция “Квалификация и кариерно развитие” за учители по направление „Техника“ и „Информатика“ по НП „Мотивирани учители и квалификация“. До момента участвалите в програмата учители от гимназията са шест – инж. Камелия Стоянова, инж. Здравка Георгиева, инж. Васил Цветков и г-жа Ганка Лавчева.
Госпожа Добрева и госпожа Мъглижанова споделиха, че в навечерието на 1 ноември представят пред учениците от ПГЕЕ – гр. Пловдив дейността на българските учени работещи в ЦЕРН, с които ние имахме възможност да се срещнем: проф. дфн Леандър Литов, проф. д-р Роман Захариев, инж. Зорница Захариева, д-р Иван Глушков, доц. д-р Пейчо Пейчев, д-р инж. Георги Анчев, инж. Георги Георгиев, Антон Димитров, инж. Мирослав Атанасов, Лъчезар Братоев, Катя Сергиева. За тях тези учени са истински будители на новото време.
На събитието бе осъществена онлайн връзка с д-р Иван Глушков от ЦЕРН, който представи работата си в експеримента АТЛАС.
Онлайн гост на събитието беше и г-жа Свежина Димитрова, директор на Народна обсерватория и планетариум “Николай Коперник” – гр. Варна, която е инициатор и активно подкрепя Програмата.
Събитието уважиха Старши експерт по информатика и информационни технологии от РУО-Пловдив Владимир Кършев и госпожа Стоянка Анастасова- дългогодишен директор на гимназията.