Вдъхновяващ проект на учениците от 12 ,,д“ клас от ПГЕЕ

За пореден път ПГЕЕ заявява загрижеността си за опазването на околната среда и разумното използване на преработваеми ресурси. Мотивирани от идеята да помогнат на природата, учениците от 12д клас предложиха проект за рециклиране на батерии, който да бъде реализиран на практика в гимназията. В своята презентация възпитаниците на гимназията ни отбелязаха сериозния проблем, че едва 63% от произвежданите годишно батерии в света се рециклират, и изтъкнаха факта, че литиево-йонните батерии на смартфоните и електрическите автомобили вредят на околната среда още при създаването си. Затова, с цел да подпомогнат процеса на рециклиране и извличане на суровини от вече употребените батерии, учениците от 12д предоставиха безвъзмездно четири специални контейнера, които ще бъдат поставени в учебните лаборатории на ПГЕЕ. В тях ще бъдат събирани и съхранявани използваните батерии, които по-нататък да бъдат превърнати в прибори или пък ще станат суровина за извличане на метал.
#сгрижазаприродата