#ErasmusDays – опит, възможности, обогатяване

 

На 14.10.2022 г. Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив отбеляза за поредна година инициативата #ErasmusDays, станала традиция за училището ни. Всяка година част от възпитаниците имат възможността да прекарат производствената си практика в европейска страна, да се вдъхновят от опита и познанията на чуждестранните ни партньори и в същото време да опознаят отблизо културата и атмосферата на различните лица на Европа.
Събитието, на което присъстваха ученици единадесетокласници, желаещи да участват в програмата през новата учебна година, се проведе в Ритуалната зала на гимназията. Бяха им представени информационен клип и табло от тазгодишната производствена практика на учениците, проведена през лятото в гр. Лайпциг, Германия. Дванадесетокласникът Георги Давидов от специалност ,,Микропроцесорна техника“ и бенефициент по програма Еразъм + предизвика интереса на съучениците си, като им разказа за своите впечатления от проекта и преживяванията си по време на производствената практика, състояла се в красивия и наситен с интересни локации Лайпциг.
Програмата Еразъм+ е невероятна възможност за учениците, даваща им шанса да пътуват, да упражняват изучаваните чужди езици и да наблюдават спецификата на работния процес в реална среда. Тя развива техните умения и компетенции, необходими за бъдещото им професионално развитие, обогатява културата им и разширява светогледа им.