CodeWeek в ПГЕЕ – за пета поредна година демонстрация на умения, знания и креативност.

И денят 20.10.2022 г. в ПГЕЕ премина под знака на важно училищно събитие – провеждането на CodeWeek – ПГЕЕ програмира, в което за поредна година възпитаниците на гимназията ни от 9., 10. и 11. клас на специалност „Приложно програмиране“ демонстрираха способностите и заложбите си и показаха завидни умения и отлично владеене на програмни езици и похвати в областта на информационните технологии.
На събитието присъстваха представители на фирмите Скейлфокус, Делта сорс, Програмиста, Тенсайехнолоджис, дългогодишни бизнес партньори на ПГЕЕ, които непрестанно усъвършенстват и развиват продуктовата си гама, използвайки съвременни технологии и средства. Специален гост на CodeWeek беше и г-н Владимир Кършев, Старши експерт по информатика и информационни технологии към РУО – Пловдив.
След края на инициативата, състояла се в Ритуалната зала на гимназията, в STEM центъра се проведе и уъркшоп с участието на бизнес партньорите на ПГЕЕ, преподавателите по информационни технологии и компютърни науки и г-н Кършев, на който бяха обсъдени технологичните нововъведения, прилагани в работата на фирмите, и тяхното интегриране в училищна среда, чрез което да се осигури възможност за учениците да се запознаят с най-съвременните иновации и технически средства, да ги използват в обучението си и да придобият още по-добра подготовка за бъдещата си професионална реализация.