Свободно място за ученик в 11з клас – 1 бр.

Специалност „Микропроцесорна техника“, дневна форма на обучение.
Мястото е свободно за учебната 2022/2023 г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление до Директора.
2. Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар.
3. Ученическа книжка за учебната 2021/2022 г.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 13.10.2022 г. до 17.10.2022 г. включително, до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет.2 Марияна Русева – ЗАС.
Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.