Поредна висока преподавателска квалификация за ПГЕЕ – гр. Пловдив

Тайната на успешния образователен процес е в непрекъснатото усъвършенстване и стремежа към развитие. Следвайки тази философия, още двама преподаватели от ПГЕЕ – гр. Пловдив – инж. Тодорка Добрева и Магдалена Мъглижанова, преминаха обучение в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“, провела се в периода 18- 24.09.2022 г.. Така към момента участвалите в програмата учители от гимназията стават шестима.
Инж. Добрева и Мъглижанова имаха възможността в продължение на една седмица да се докоснат до най-новите достижения в областта на науката и техниката. Обучението им включваше лекции, посещения на експерименти, лабораторни опити и социални събития, освен това им предостави и възможността да се запознаят с новостите в науката и техниката. Тази професионална квалификация ще бъде от изключителна полза за тях и ще им помогне да засилят още повече интереса на учениците към модерната наука и връзката ѝ с инженерните дисциплини и ИТ технологии.
ЦЕРН е най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. Организацията e разположена на границата между Франция и Швейцария, западно от Женева. ЦЕРН е основан на 29.09. 1954 г. от 12 държави. В момента страните членки са 23, aсоциирани страни членки са 10, със статут на наблюдатели са 7.
Целта на организацията е да обединява усилията на европейските държави за изследвания за мирни цели в областта на физиката.
Мисиите на ЦЕРН са:
• Научни изследвания
• Нови технологии
• Образование
• Сътрудничество
Република България официално става член на Европейската организация за ядрени изследвания на 11.06.1999 г. Български физици и инженери от Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Физическия факултет на СУ „Климент Охридски“ участват в експеримента CMS от самото му създаване през 1991 г. и имат съществен принос в разработването и конструирането на детектора.
През 2012 г. два независими екипа от експериментите CMS и ATLAS потвърждават съществуването на елементарната частица Хигс бозон, чието търсене отне близо 50 години. Нобеловата награда по физика за 2013 г. е присъдена на Франсоа Англер и Питър Хигс за „теоретичното откритие на механизъм, помагащ за разбиране произхода на масата на елементарните частици, който наскоро е потвърден чрез наблюдението на предсказаната фундаментална частица от експериментите ATLAS и CMS на големия адронен колайдер в CERN”.
Освен с откритията в областта на физиката, ЦЕРН се прославя с това, че зад стените му е предложен хипертекстовият проект Световната мрежа. През 1991 г. Бърнърс-Лий създава първите в света уеб сървър, уебсайт и уеб браузър.
В края на 1990-те години ЦЕРН става център за развитие на новата компютърна мрежова технология Grid.
След посещението си в ЦЕРН Мъглижанова сподели: „Това място ме омагьоса. Сякаш някой ми отвори врата към нов, непознат свят, и ми даде възможността да получа безброй отговори на въпроси, които винаги съм си задавала. Безкрайно се гордея и с факта, че тези проекти са създадени с участието на български учени, и че нашето знаме е издигнато редом с флаговете на останалите 23 страни членки. Участието в програмата е невероятна възможност, която ще ми помогне да пренеса магията на тази фундаментална наука в класната стая и да разпаля още повече интереса на възпитаниците си към невероятните тайни на Вселената.“