Свободно място за ученик в 11в клас – 1 бр.

Специалност „Компютърни мрежи“, дневна форма на обучение.

Мястото е свободно за учебната 2022/2023 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Заявление до Директора.
  2. Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар.
  3. Ученическа книжка за учебната 2021/2022 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 29.09.2022 г. до 04.10.2022 г. включително, до 15:00 часа в канцеларията на гимназията, ет.2 Марияна Русева – ЗАС.

Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.