Свободно място за ученик в 9 ,,г“ клас за учебната 2022 – 2023 г.

Свободно място за ученик в 9 ,,г“ клас за учебната 2022 – 2023 г
Свободно място за ученик в 9 ,,г“ клас Специалност: „Електрообзавеждане на производството“, дуална форма на обучение. Мястото е свободно за учебната 2022/ 2023 г. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 1. Заявление до Директора. 2. Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар. 3. Ученическа книжка за учебната 2021/ 2022 г. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 21.09.2022 г. до 26.09.2022 г. включително., до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет. 2, Мариана Русева – ЗАС. Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2022/ 2023 г. съгласно Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.