Свободни места за ученици за учебната 2022-2023 г.

1. Свободно място за ученик в 11и клас – 1 бр.
Специалност „Компютърна техника и технологии“, дневна форма на обучение.
Мястото е свободно за учебната 2022/2023 г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление до Директора.
2. Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар.
3. Ученическа книжка за учебната 2021/2022 г.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 20.09.2022 г. до 23.09.2022 г. включително, до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет.2 Марияна Русева – ЗАС.
Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

2. Свободно място за ученик в 12б клас – 1 бр.
Специалност „Приложно програмиране“, дневна форма на обучение.
Мястото е свободно за учебната 2022/2023 г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление до Директора.
2. Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар.
3. Ученическа книжка за учебната 2021/2022 г.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 20.09.2022 г. до 23.09.2022 г. включително, до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет.2 Марияна Русева – ЗАС.
Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

3. Свободно място за ученик в 12з клас – 1 бр.
Специалност „Микропроцесорна техника“, дневна форма на обучение.
Мястото е свободно за учебната 2022/2023 г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление до Директора.
2. Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар.
3. Ученическа книжка за учебната 2021/2022 г.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 20.09.2022 г. до 23.09.2022 г. включително, до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет.2 Марияна Русева – ЗАС.
Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.