СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

 1. Свободно място за ученик в 9 ,,ж“ клас – 1 бр.

Специалност: „Автоматизация на непрекъснати производства“, дуална форма на обучение.

Мястото е свободно за учебната 2022/ 2023 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до Директора.
 2. Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар.
 3. Ученическа книжка за учебната 2021/ 2022 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 08.09.2022 г. до 12.09.2022 г. включително., до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет. 2, Мариана Русева – ЗАС.

Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2022/ 2023 г. съгласно Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

 1. Свободно място за ученик в 10 ,,е“ клас – 2 бр.

Специалност: „Микропроцесорна техника“, дневна форма.

Мястото е свободно за учебната 2022/ 2023 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до Директора.
 2. Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар.
 3. Ученическа книжка за учебната 2021/ 2022 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 08.09.2022 до 12.09.2022 г. включително., до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет. 2, Мариана Русева – ЗАС.

Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2022/ 2023 г. съгласно Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

 1. Свободно място за ученик в 11 ,,е“клас – 1 бр.

Специалност: „Компютърни мрежи“, дневна форма

Мястото е свободно за учебната 2022/ 2023 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до Директора.

2.Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар.

 1. Ученическа книжка за учебната 2021/ 2022 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 08.09.2022 г. до 12.09.2022 г. включително., до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет.2, Мариана Русева – ЗАС.

Класираните ученици ще бъдат записани за учебната 2022/ 2023 г. съгласно Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

 1. Свободно място за ученик в 11 ,,в“ клас

Специалност: „Компютърни мрежи“, дневна форма.

Мястото е свободно за учебната 2022/ 2023 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление до Директора.

2.Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар.

 1. Ученическа книжка за учебната 2021/ 2022 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 08.09.2022 г. до 12.09.2022 г. включително., до 14:00 часа в канцеларията на гимназията, ет.2, Мариана Русева – ЗАС.

Класираните ученици ще бъдат записани за учебната 2022/ 2023 г. съгласно Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.