Откриване на учебната 2022 – 2023 година

  1. ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Очаква ни още една необичайна година, в която заедно ще посрещнем предизвикателствата, които се изправят пред нас. Всички с трепет и вълнение, както и с малко притеснение, очакваме да прекрачим училищния праг. Този момент е особено вълнуващ за осмокласниците, които за първи път ще се срещнат с новите си съученици и учители, а дванадесетокласните ще встъпят в последната си година в любимото училище.

На 15.09.2022 г. от 09:00 часа в двора на гимназията ще се проведе тържествено откриване на учебната година. Спазвайки Закона за защита на личните данни, списъци с имената на учениците няма да бъдат публикувани. Ще бъде създадена организация от класните ръководители спрямо специалността, в която е приет ученика.

Всички ученици трябва да бъдат с униформи!

  1. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
  • За 8 клас – 15.09.2022 г., четвъртък, от 18:00 часа.
  • За всички останали класове – 16.09.2022 г., от 18:30 часа.

 

  1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС:

Учениците се обучават на двусменен режим както следва:

                               

График на часовете:

I – ва смяна  II – ра смяна
07:30 – 08:10 ч. 12:40 – 13:20 ч.
08:20 – 09:00 ч. 13:30 – 14:10 ч.
09:10 – 09:50 ч. 14:20 – 15:00 ч.
10:10 – 10:50 ч. 15:20 – 16:00 ч.
11:00 – 11:40 ч. 16:10 – 16:50 ч.
11:50 – 12:30 ч. 16: 55 – 17:35 ч.
12:40 – 13:20 ч. 17:40 – 18:20 ч.

 

Първи срок: Първа смяна – Х а,б, д, ж, и, XI и XII клас.

Втора смяна – X в, г,е, з, VIII и  IX клас.

Втори срок: Първа смяна – X в, г,е, з, VIII и  IX клас.

Втора смяна – Х а,б, д, ж, и, XI и XII клас.

 

  1. УЧЕБНИЦИ

Актуален списък на учебниците по класове и предмети е публикуван на сайта на гимнацията, в раздел ,,За ученика“, подраздел ,,Учебници“.

 

Успешна нова учебна година и нека заедно с усмивка се справим с предизвикателствата, които ни очакват!