ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ПГЕЕ – Пловдив обявява едно свободно място в специалност „Компютърни мрежи“, дуална форма на обучение, прием след завършен 7ми клас, за учебната 2022/2023 година.

Подаване  на документи от 01.09.2022 г. до 05.09.2022 г. от 08:00ч. до 16:30ч., в канцеларията на гимназията, ет.2, кабинет – ЗАС.

Обявяване на резултатите на 07.09.2022 г. до 09:00ч.

Записване на 07.09.2022 г. от 09:00ч. до 16:30ч. в ЗАЛА1 на първи етаж в сградата на ПГЕЕ.

Необходими документи за участие след трето класиране:

  1. Заявление по образец за участие в класирането
  2. Свидетелство за завършено основно образование / оригинал /
  3. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар за кандидатстващите за специалности от професия /оригинал/

 

От Ръководството