НАШАТА УСПЕШНА STEM ГОДИНА

На 5-тия Национален конкурс SUPER STEM България 2021 Евгени Данаилов  от X б клас е национален победител в категория STEM Инженеринг 8-12 клас с проект „Кристални замъци“. В състезанието са взели участие 278 ученически проекта от цялата страна. Ръководители в подготовката на Евгени са инж. Мариана Христозкова и инж. Камелия Стоянова.

Проектът „XTAL CASTLES“ или „Кристални замъци“ е конструктивна симулационна игра, която свързва наука, технологии, математика и инженерство в STEM като помага на учениците по  интересен начин да разберат природните закони.

Играта използва за симулацията си клетъчен автомат, подобен на този, който се наблюдава в „Играта на живота“ на британския математик Джон Конуей. Различните свойства, които се дават на клетките, променят начина, по който те се държат и взаимодействат помежду си в околната среда.

Реализирано е поведението на различни материали и взаимодействието помежду им в околната среда.

В категория 4 – 8 кл са класирани Красимир Аврамов и Георги Веселинов с проект „Слънчев часовник“, ръководител инж.Нина Райчева.

В петия Национален конкурс за STEM науки в България са участвали 125 проекта на учители, като сред тях в категория „DIGITAL EXCELLENCE“ са класирани проектите на  инж. Здравка Георгиева и инж. Нина Райчева, поздравления за техния труд и успех.

Знанията и творческият начин на мислене, изразени в проектите на нашите ученици, техните ръководители и колеги, които взеха участие в тези престижни състезания и бяха отличени, за пореден път доказват високото ниво на подготовка в ПГЕЕ-Пловдив.

Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив също спечели призово място в категория „STEM любознание“ за своя принос в развитието на STEM науките в училищата в България.

Когато и учениците и учителите имат цели и стремежи за развитие, резултатите са видими и значими на национално ниво. Очакваме още нови начинания, идеи и отличия за целия екип на ПГЕЕ- Пловдив.