Регионален кръг на състезанието по приложна електроника ,,Мога и зная как“.

На 25 март 2022 г. Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив има удоволствието да посрещне гостите и състезателите на регионалния кръг на състезанието по приложна електроника ,,Мога и зная как“. Събитието е част от Националния календар на състезанията по професии и се проведе под егидата на Министерството на образованието и науката, в партньорство с търговска верига Елимекс и любезното домакинство на Техническия университет – София, филиал Пловдив.

Приветствени думи отправиха г-жа Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката, проф. д-р инж. Въльо Николов, директор на Техническия Университет София, филиал Пловдив Директори и г-жа Стоянка Анастасова – директор на ПГЕЕ – гр. Пловдив. Почетни гости на събитието бяха и г-жа Антоанета Пакова – началник на регионалното управление на образованието – гр. Пловдив, г-жа Лилия Тиркова – главен експерт в Дирекция „Професионално образование и обучение“ към Министерството на образованието и науката, инж. Димитър Ставрев – ст. експерт по организация на средното  образование и обучение, както и Директори, заместник-директори и учители по професионална подготовка от 9 професионални гимназии в страната.

Инж. Детелина Иванова – представител на търговска верига Елимекс и председател на журито насърчи състезателите с думите, че те всички са победители, поради факта, че са част от регионалния кръг на състезанието по приложна електроника ,,Мога и зная как“ и опитът, който ще споделят.

Да вярваш в успеха и да работиш за постигането на мечтите си е най-голямата победа!