Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 25.03.2022 г.

Уважаеми родители,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – град Пловдив, Ви информираме, че към 25.03.2022 година в ПГЕЕ – град Пловдив след проведено лабораторно изследване има установени 5 ученици, карантинирани като контактни лица на близък.

Информирани са органите на РЗИ – град Пловдив, Община Пловдив и
РУО – град Пловдив.

Уверяваме Ви, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват всички санитарно- хигиенни изисквания и противоепидемични мерки съгласно Насоките на МЗ и МОН за организация на образователно- възпитателния процес.

Оставаме на разположение за въпроси от Ваша страна.

От ръководството