„EVN“ провежда комплексна работа с учениците в дуална форма на обучение от ПГЕЕ

На 21.02. – 22.02.2022 година в „EVN“ се проведе комплексно обучение в реална работна среда с учениците в дуална форма на обучение от
XI „Г“ клас , специалност „Електрообзавеждане на производството“.

Дългогодишният бизнес партньор на ПГЕЕ – грaд Пловдив „ЕВН България Електроснабдяванe“ ЕАД не само инвестира в своите бъдещи кадри, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение.

Комплексното обучение по теоретична подготовка и изпълнение на практическите задачи стартира в новата и модерно оборудвана база на КЕЦ „Пловдив Север“, който обслужва следните квартали: Кършиака, Смирненски, Прослав, част от КЕЦ Център, село Оризаре и други.

Обучителите Иван Илиев, инж. Румен Михайлов и инж. Живо Димитров въведоха младите електротехници от ПГЕЕ – грaд Пловдив в теория на схемите на измервателните трифазни токови трансформатори.

     

След финализиране на комплексната работа с токови трансформатори от менторите беше извършена проверка на изработените схеми.

Практическата работа на учениците беше оценявана по следните критерии: коректност, прецизност, техническа естетичност, спазване на изисквания по „ЗБУТ“ и професионално представяне на схемата. На този етап от обучението учениците получават качествена оценка.

Изпълнението на практическите задачи за направа на термосвиваеми кабелни муфи и глави за ниско напрежение до „0,4 kV“ и средно напрежение до „20 kV“ беше организирано на открито, при строго наблюдение от страна на опитните наставници от КЕЦ „Пловдив Север“.

В КЕЦ „Пловдив Юг“ комплексни обучения на учениците провежда инж. Николай Кърпачев.

В КЕЦ „Стамболийски“ нашите ученици се обучават в реална работна среда под менторството на инж. Атанас Чочев, а в КЕЦ „Калояново“ ментор-обучител е инж. Тодор Гайтански.

В края на комплексното обучение в КЕЦ „Пловдив Север“ г-н Илиев се обърна с пожелание към младите електротехници:
„Винаги може и по-добре! Ученици, бъдете много упорити в постигане на професионалните си цели!“.