СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕНИК ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА !

Свободно място за ученик в 8 „В“ клас по специалност
„Компютърни мрежи“, дневна форма.


Мястото е свободно за учебната 2021 / 2022 година.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до Директора.

2. Ученическа книжка с образователните резултати от първия срок на учебната 2021 / 2022 година.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

от 17.02.2022 г. до 21.02.2022 г. (включително) , до 14:00 часа ,

на имейл: pgee_plovdiv@abv.bg или в канцеларията на гимназията –
ет. 2, Василка Лятева – ЗАС.

Класираните ученици ще бъдат записани за учебната 2021 / 2022 година съгласно Наредба № 10 от 2016 година за организация на дейностите в училищното образование.