ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

От 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. учениците от 8, 9 и 11 клас ще се обучават от разстояние в електронна среда.

Учениците от 10 и 12 клас продължават да се обучават присъствено, като се запазва седмичното тестване.

Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание в платформата „MS Teams“.

Бъдете здрави!

От ръководството