Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 14.01.2022 г.

Уважаеми родители,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – град Пловдив, Ви информираме, че към 14.01.2022 година в ПГЕЕ – град Пловдив след лабораторно изследване има:

– установени 15 ученици с положителен тест за Covid-1 9
– 7 ученици, карантинирани като контактни на на близък
– 4 паралелки под карантина като контактни лица на положителен ученик с Covid- 19
– 1 педагогически специалист с положителен тест

Информирани са органите на РЗИ – град Пловдив, Община Пловдив и РУО – град Пловдив.

Уверяваме Ви, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват всички санитарно- хигиенни изисквания и противоепидемични мерки съгласно Насоките на МЗ и МОН за организация на образователно- възпитателния процес.

Оставаме на разположение за въпроси от Ваша страна!

От ръководството