Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 23.12.2021 г.

Уважаеми родители,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – град Пловдив, Ви информираме, че към 23.12.2021 г. в ПГЕЕ – град Пловдив има:

– 2 ученици с положителен тест за Covid- 19
– 2 ученици карантинирани като контактни на близък

Информирани са органите на РЗИ – грaд Пловдив, Община Пловдив и РУО – грaд Пловдив.

Уверяваме Ви, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват всички санитарно- хигиенни изисквания и противоепидемични мерки съгласно Насоките на МЗ и МОН за организация на образователно- възпитателния процес.

Оставаме на разположение за въпроси от Ваша страна.

От ръководството