Свободни места за ученици за учебната 2021 / 2022 година !

Свободни места за ученици за
учебната 2021 / 2022 г.

1. Свободно място за ученик в 9 „е“ клас,
специалност „Микропроцесорна техника“, дневна форма.

2. Свободно място за ученик в 8 ,,ж“ клас,
специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“,
дуална форма.

Местата са свободни за учебната 2021 / 2022 година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление до Директора

2. Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар

3. Ученическа книжка за учебната 2020 / 2021 година
(за мястото в 9 „е“ клас)

4. Служебна бележка с точки от НВО по БЕЛ и Математика от
учебната 2020 / 2021 година (за мястото в 8 „ж“ клас)

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

от 14.12.2021 г. до 16.12.2021 г. (включително), до 14:00 часа на имейл: pgee_plovdiv@abv.bg или в канцеларията на гимназията – етаж 2,
Василка Лятева, ЗАС.

Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2021 / 2022 година съгласно Наредба № 10 от 2016 година за организация на дейностите в училищното образование.