Награда за ПГЕЕ от ОСНВ с ПИЦ – град Пловдив

На 8 декември 2021 година, от името на ПГЕЕ – град Пловдив ученици от 10 Д клас получиха награда за активно участие на гимназията в инициативите и събитията през 2021 година, организирани от Общински съвет по наркотични вещества и зависимости („ОСНВ“) съвместно с Превантивно- информационен център („ПИЦ“) – град Пловдив.


През настощата година нашите възпитаници бяха включени в ежегодната превантивна кампания за борбата с наркотичните вещества и зависимости на Общински съвет по наркотични вещества и зависимости („ОСНВ“) с Превантивно- информационен център („ПИЦ“).
Други активности, в които гимназията ни се присъедини, бяха също участието на учениците като доброволци към Общински съвет по наркотични вещества и зависимости („ОСНВ“) с Превантивно- информационен център („ПИЦ“) по метода „Връстници обучават връстници“, писане на есе и изработване на коледни картички с послания в подкрепа на каузата.

Благодарим за съвместната работа и признанието!