Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 03.12.2021 г.

Уважаеми родители,

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – град Пловдив, Ви информираме, че към 03.12.2021 г. в ПГЕЕ – град Пловдив има:

– 3 ученици, карантинирани като контактни лица на близък
– 1 педагогически специалист също карантиниран като контактно лице

Информирани са органите на РЗИ – град Пловдив, Община Пловдив и РУО – град Пловдив.

Уверяваме Ви, че в ПГЕЕ – град Пловдив се спазват всички санитарно- хигиенни изисквания и противоепидемични мерки съгласно Насоките на МЗ и МОН за организация на образователно- възпитателния процес.

Оставаме на разположение за въпроси от Ваша страна.

Бъдете здрави!

От ръководството