ВАЖНО !
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО- ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП, СЧИТАНО ОТ 01.12.2021 Г.

ГРАФИК
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП НА УЧЕНИЦИТЕ
от VIII до XII клас включително
в ПГЕЕ – град Пловдив за период от 2 седмици,
считано от 01.12.2021 г.

 

Въз основа на т. 19 от Заповед №: РД- 01- 890 / 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и т. 4 от Заповед №: РД- 09- 4666 / 26.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката Ви предоставяме график за осъществяване на ОРЕС на ротационен принцип на учениците от VIII до XII клас (включително) в ПГЕЕ – град Пловдив за период от 2 седмици:

Общ брой паралелки: 41 броя

Седмица

Паралелки в ОРЕС

Паралелки в присъствено обучение

% паралелки в присъствено обучение

Първа седмица (01.12. – 07.12.2021 г.)
VIII A, VIII Б, VIII В, VIII Г, VIII Д, VIII Е, VIII Ж, VIII З, IX A, IX Б, IX В, IX Г, IX Д, IX Е, IX Ж, IX З, IX И, X A, X Б, Х Д, Х И X В, X Г, X E, X Ж, X З, XI A, XI Б, XI В, XI Г, XI Д, XI Е, XI Ж, XI З, XII А, XII Б, XII В, XII Г, XII Д, XII E, XII Ж

49 %
(20 паралелки)
Втора седмица (08.12. – 14.12.2021 г.)
X В, X Г, X E, X Ж, X З, XI A, XI Б, XI В, XI Г, XI Д, XI Е, XI Ж, XI З, XII А, XII Б, XII В, XII Г, XII Д, XII E, XII Ж VIII A, VIII Б, VIII В, VIII Г, VIII Д, VIII Е, VIII Ж, VIII З, IX A, IX Б, IX В, IX Г, IX Д, IX Е, IX Ж, IX З, IX И, X A, X Б, Х Д, Х И

51 %
(21 паралелки)

Ротацията се извършва за период от една седмица до следващо нареждане от МЗ, МОН, РЗИ – град Пловдив или РУО – град Пловдив.