СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕНИК В ПГЕЕ – ГРАД ПЛОВДИВ !

Свободно място за ученик в 9 „Е“ клас по специалност:
„Микропроцесорна техника“, дневна форма.


Мястото е свободно за учебната 2021 / 2022 година.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до Директора.
2. Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар.
3. Ученическа книжка за учебната 2020 / 2021 година.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

от 22.11.2021 г. до 25.11.2021 г. (включително), до 14:00 часа,

на имейл: pgee_plovdiv@abv.bg или в канцеларията на гимназията –
ет. 2, Василка Лятева – ЗАС.

Класираният ученик ще бъде записан за учебната 2021 / 2022 година съгласно Наредба № 10 от 2016 година за организация на дейностите в училищното образование.