Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 05.11.2021 г.

Уважаеми родители,

В изпълнени е на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив, Ви информираме, че към 05.11.2021 г. в ПГЕЕ – град Пловдив има 3 ученици и 1 педагогически специалист с положителен тест.

Информирани са органите на РЗИ – град Пловдив, Община Пловдив и РУО – град Пловдив.

Уверяваме Ви, че в ПГЕЕ се спазват всички санитарно- хигиенни изисквания и противоепидемични мерки съгласно Насоките на МЗ и МОН за организация на образователно- възпитателния процес.

Оставаме на разположение за въпроси от Ваша страна.

Бъдете здрави!