„ЕВН“ дава възможност за кариерен старт на учениците от ПГЕЕ – град Пловдив!

В началото на учебната 2021 / 2022 година започна работа в реална работна среда с учениците в дуална форма на обучението от „XI Г“ клас, които избраха специалност „Електрообзавеждане на производството“ в ПГЕЕ – град Пловдив за своята професия.

В тази система водещ партньор на ПГЕЕ – град Пловдив е „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, фирма която не само инвестира в своите бъдещи кадри, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение. За работата си в предприятието учениците получават възнаграждение, което възлиза над двоен размер от максималната им стипендия. Изплащането на възнаграждението зависи от изработените от ученика дни.

Дългогодишният бизнес партньр на ПГЕЕ-гр.Пловдив подкрепя професионалното развитие на нашите ученици и дава възможност за кариерния им старт в различните КЕЦ на ЕВН в град Пловдив и град Стамболийски. В първия си работен ден учениците бяха запознати с важните изисквания и графика за работа в реална работна среда, условия и размера на тяхното възнаграждние, както и с политика на ЕВН в областта на ЗБУТ и препоръки за първа долекарска помощ.

Иван Илиев и Румен Михайлов са ментори на нашите ученици в КЕЦ „Пловдив Север“, който обслужва следните квартали: Кършияка, Смирненски, Прослав, част от „КЕЦ Център“, село Оризаре и други. В КЕЦ „Пловдив- Юг“ за работата на учениците следи Николай Кърпачев.

Младите стажанти под ръководство на наставниците учавстват в диагностициране и ремонт на кабелните линии, асистират при направа на термосвиваемите муфи за ниско напрежение. Изпълнение на възложената работа под опитно настойничество подлежи на презицен преглед и качествена оценка на извършеното.

Ученикът Кръстан Кръстанов от „XI Г“ клас споделя:

„С моите съученици работим в реална работна среда в КЕЦ „Пловдив- Север“, като помагаме на по- старшите работници. Заедно с колегите отстраняваме аварии и обслужваме трафопостовете. Работата е много интересна, но в същото време тя е много отговорна, затова ние трябва да спазваме правила за безопасна работа.“

Менторът от КЕЦ „Стамболийски“- Атанас Чочев въвежда младите електротехници в ежедневната им работа по ремонт и монтаж на токови измервателни трансформатори. В началото на своята трудова дейност учениците се запознават със спецификата на схемите за измерване и защита на напреженовите трансформатори.

„Учениците от ПГЕЕ – град Пловдив се справят с работа много добре, проявяват отговорност при извършване на възложените задачи, спазват всички насоки от страна на ментора и изисквания на ЗБУТ“ – разказа той.

Системата на дуалното професионално обучение се явява ключов инструмент за осигуряване на млади квалифицирани специалисти, които от гимназията влизат директно на пазара на труда и допринасят за растежа на икономиката и за висока заетост на младите хора.

Иван Илиев се обърна с пожелание към младите електротехници:

„Останете все така всеотдайни и отговорни при изпълнение на възложената работа и много упорити в постигане на професионалните Ви цели!“.