Достойно представяне на учениците от ПГЕЕ на Националната олимпиада по география и икономика

Организираната от МОН ученическа олимпиада по география и икономика е приемник на националното състезание по география и се провежда ежегодно като преминава през три кръга: общински, областен и национален, в две възрастови групи: младша /до VII клас/ и старша /до XII клас/.
На областния кръг, възпитаниците на нашето училище показаха високо ниво на подготовка и завоюваха първи места в шеста състезателна група 10 клас и седма състезателна група група 11- 12 клас. Високите и заслужени резултати на учениците Иван Маринков и Благовест Ръжанков издигат авторитета и престижа на училището на областно и национално ниво.
С постиженията на гореспоменатите ученици, за втора поредна година, училището ни e първенец на областно равнище и представя Пловдивска област на националните кръгове в горните възрастови групи.