ПОРЕДНА ПОБЕДА ЗА МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ ПГЕЕ

В периода 15 – 18 април 2015 година в град Русе се проведе НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ „ЕНЕРГЕТИКА, ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ“.

В него взеха участие ученици от ПГЕЕ – Пловдив: Емилия Къндева и Радослав Чочев от 11 клас с проект на тема: „Природен газ и ВЕИ в бита“ и Делчо Гърмидолов и Даниел Кузев от 10 клас с проект на тема: „Многоетажна жилищна сграда“ с ръководител инж. Здравка Георгиева и на двата проекта.

inf3

inf1

inf2

В ученическата сесия своите разработки презентираха седем отбора. Петчленното жури и публиката – студенти, ученици и ръководители  бяха единодушни, че учениците от ПГЕЕ представиха атрактивно своите проекти, използвайки иновативни подходи. Учениците бяха съпроводени от бурни аплидисменти до своите места сред публиката. На първо място се класира отбора на Емилия Къндева и Радослав Чочев, които получиха купа и предметни награди. И четиримата представители на ПГЕЕ – Пловдив получават възможността да бъдат студенти в РУ“Ангел Кънчев“.

infkupa

Екипът на ПГЕЕ пожелава на учениците и ръководителя нови възможности за победа и успехи!