Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 15.10.2021 г.

Уважаеми родители,

В изпълнени е на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив, Ви информираме, че към 15.10.2021 г. в гимназията има 1 ученик с положителен тест за Covid – 19 и 4 ученици са карантинирани като контактни лица на близък .

Информирани са органите на РЗИ – гр. Пловдив и РУО – гр. Пловдив.

Уверяваме Ви, че в ПГЕЕ се спазват всички санитарно-хигиенни изисквания и противоепидемични мерки съгласно Насоките на МЗ и МОН за организация на образователно-възпитателния процес.

Оставаме на разположение за въпроси от Ваша страна.

 

Бъдете здрави!

От ръководството