Енергийни скаути от ПГЕЕ – гр. Пловдив са победители в проекта YЕЕ!

Енергийни скаути от ПГЕЕ-гр.Пловдив,  включени в европейския проект „Young Energy Europe – 2021“, успешно защитиха в хибридна среда концепцията си за „Смарт училище“. Те спечелиха трето място, благодарение на креативността си, уменията за презинтиране и подкрепата и помощта на ЗДУПД инж. Елена Динчийска, инж. Нина Райчева, Димитър Мешев и ученическия парламент.  В представителната изява участваха общо 13 отбора енергийни скаути от цяла България.  В оспорваната надпревара екипът на нашите ученици спечели заслужена награда – пътуване до панаира в гр. Хановер през април 2022 г.

В рамките на европейската инициатива за климата (EUKI) Young Energy Europe се подкрепя от германското федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност (BMU). Проектът се осъществява в сътрудничество с Германските търговски камари в страните партньори.

В рамките на европейския проект, през лятната ваканция, десет ученици от ПГЕЕ – гр. Пловдив заедно с другите екипи от енергийни скаути се обучаваха за енергийна ефективност и управление на проекти, получиха ценни знания и развиха  презентационни умения. Те се научиха да анализират и разкриват потенциал за спестяване на енергия и ресурси в обекта, както и да интегрират новите си умения на практиката. По време на защитата нашите ученици блестящо представиха своята конценция за „смарт училище“ с ниско потребление на енергията и предложиха пакет от  енергоефективни и екологични мерки за  ПГЕЕ- гр.Пловдив.

Енергийните скаути споделиха иновативни препоръки, свързани с пестенето на електрическата енергия, горива и вода,  намаляването на въглероден диоксид в атмосферата, както и за желанието си да информират за тях колкото може по-голям брой  ученици, учители, родители и бизнес партньори на нашата гимназия.

Една от техните първи идеи, която беше започната и е в процес на реализация по този проект, е засаждане на първото от 60-те нискорастящи дръвчета за зелени алеи в гимназията. ,,Всяко едно ново дръвче ще ни  помогне, усвоявайки близо 10-11кг CO2 само за една година!“ – споделят енергийните скаути.

Включете се в инициативите на нашите енергийни скаути, вземете пример от участниците в Young Energy Europe и направете първа стъпка към промяна на Вашето енергийно поведение!