Младите физици, работещи по международния проект “Chain Reaction”, спечелиха трето място

На 28.03.2015 г. в ПУ ”Паисий Хилендарски” се проведе Втората Национална ученическа конференция „Express yourself” по проекта “Chain Reaction”. В него са включени 14 партньори от Европа Турция, Грузия и Йордания. Конференцията беше предавана он-лайн на адрес www.ustream.tv/channel/express-yourself-student-conference-plovdiv-university и беше гледана от партньорите ни от Европа.

Целта на проекта е  в  обучението по природните науки (физика, химия и биология)  да се включи активно изследователския подход (IBSE – inquiry based science education). За целта учителите предварително бяха обучавани как да прилагат този подход в процеса на обучение.

Тази година участваха ученици от три пловдивски училища и други две от София и Свиленград, като общият брой на работните екипи бе петнадесет.

В нашата гимназия по проекта работиха два екипа по физика с ръководител инж.физ. Ганка Лавчева и по химия – Савелия Бечева.

Учениците от групата по физика: Борислав Драгов, Валентин Вутов, Димитър Стоянов, Димитър Горанов и Кристиян Ангелов избраха темата “Green Light”.

Групата по химия: Борислава Касавълчева, Кристиян Делчев, Мартин Станев, Ива Тенева и Ралица Костадинова работиха по темата “Feed the World”.

В продължение на няколко месеца учениците изпълняваха ролята на учени, които работеха в екип по избрания от тях научен проблем. Те посетиха и работеха в лаборатории на Физическия, Биологическия и Химическия факултети на ПУ и така имаха възможност да се докоснат до света на учените.

Младите физици, изпълняващи ролята на членове на Комитет по енергийна ефективност,  се запознаха и изследваха спектралните характеристики на различните видове лампи ( с нажежаема жичка,компактните флуоресцентни лампи и LED- лампите); изработиха опитна постановка за измерванията; направиха икономически разчети за  ефективността при използването на енерго спестяващите лампи в национален мащаб, проучвайки пазара и нагласите на обществеността, чрез проведена от тях он-лайн анкета; изготвиха проект на реклама за вестник , като част от национална кампания за насърчаване на хората да използват по-ефективно електроенергията.

Освен придобитите знания за алтернативните източници на осветление учениците придобиха умения за работа в екип и повишиха интереса си към изучаването на природните науки. Те учиха и се забавляваха едновременно, усетиха духа на учените. Журито от преподаватели на ПУ даде висока оценка на тяхната работа и им присъди трето място.

konf1

konf2