Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ПГЕЕ – гр. Пловдив към 24.09.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в ПГЕЕ – гр. Пловдив, Ви информираме, че към 24.09.2021 г. в гимназията има 4 ученици и 1 педагогически специалист с положителни тестове за Covid – 19, 3 ученици са карантинирани като контактни лица на близък и 2 паралелки са поставени под карантина.
Информирани са органите на РЗИ – гр. Пловдив и РУО – гр. Пловдив.
Уверяваме Ви, че в ПГЕЕ се спазват всички санитарно-хигиенни изисквания и противоепидемични мерки съгласно Насоките на МЗ и МОН за организация на образователно-възпитателния процес.
Оставаме на разположение за въпроси от Ваша страна.

Бъдете здрави!
От ръководството