Европейски ден на спорта в училище.

За поредна година ПГЕЕ – гр. Пловдив ще подкрепи и ще се включи в инициативата Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ). Очаквайте предстоящите ни дейности по темата, а дотогава нека си припомним как се включихме в събитието миналата година. За България ЕДСУ се организира от сдружение „БГ Бъди активен“ и е част от националната кампания.

  • Видео