ВАЖНО!!!
Промени за откриване на учебната 2021/2022 г.

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със Заповедта на МОН за ,,стъпаловидно“ присъствено откриване на учебната 2021/ 2022 г, Ви информираме за следното:

1) от 09:00 часа , в двора на ПГЕЕ – гр. Пловдив, тържествено откриване на учебната година за учениците от VIII, XII и X a, б, д, ж, и клас.

2) от 10:30 часа , в двора на ПГЕЕ – гр. Пловдив, тържествено откриване на учебната година за учениците от IX, XI и X в, г, е, з клас.

След тържественото откриване на учебната година ще се проведе Час на класа по долупосочения график:

 

 

Клас Класен ръководител Кабинети Клас Класен ръководител
12 а Николай Караджов 1101 9 е Георги Томов
1102 9 и Олга Димитрова
12 в Светла Стойнова 1103 10 в Радослав Василев
10 а Иван Пеев 1104 10 е Малина Иванова
12 е Мария Проданова 1105 10 з Христо Тафков
10 и Доника Мутафчиева 1106 11 г Виолета Трифонова
12 б Анна Ганина 1201 9 б Анелия Попова
12 г Станислав Семков 1202 9 а Йоанис Икономикос
8 ж Николай Мекерев 1203 9 в Еслица Бозукова
12 д Диана Бочукова 1204 9 д Вержиния Неделчева
10 д Ангелина Шикова 1205 9 г Христина Стайкова
ЗИ по роботика
ЗИ програмиране
Стоянова, Христозкова, Райчева 1206 ЗИ по роботика
ЗИ програмиране
Стоянова, Христозкова, Райчева
Физика и роботика 1207 Физика и роботика
Химия 1209 Химия
10 б Илка Чернева 3305 9 з Ива Григорова
Биология 3310 Биология
8 а Марина Петрова 1304 11 а Даниела Ангелчовска
8 б Мими Михайлова 1305 11 б Савелия Бечева
8 г Матилда Хънгикян 1306 10 г Валентин Цанов
8 в Йоанна Григорова 1401 11 в Иван Топалов
8 д Спаска Николова 1402 11 д Ангел Кансъзов
8 е Нели Минкова 1403 11 е Стоянка Николова
8 з Галина Атанасова 1404 11 з Кузман Данев
10 ж Десислава Джамбова 1405 9 ж Елица Токманова
12 ж Мина Вътева 1406

STEM

11 ж Антония Колешева

 

Родителите на новоприетите ученици, желаещи да станат част от нашия празник, могат да го направят на обособено за целта място – парковото пространство в дясно на страничния вход към бул. „Пещерско шосе“ при спазване на дистанция минимум 1,5 метра.

Всички мероприятия за откриване на учебната 2021 / 2022 г. да се проведат при стриктно спазване на санитарно- хигиенните мерки.

 

От ръководството