ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Очаква ни още една необичайна година, в която заедно ще посрещнем предизвикателствата, които се изправят пред нас. Всички с трепет и вълнение, както и с малко притеснение, очакваме да прекрачим училищния праг. Този момент е особено вълнуващ за осмокласниците, които за първи път ще се срещнат с новите си съученици и учители, а дванадесетокласниците ще встъпят в последната си година в любимото училище.

На 15.09.2021 г. от 10:00 часа в двора на гимназията ще се проведе тържествено откриване на учебната година САМО ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ученици. Спазвайки Закона за защита на личните данни, списъци с имената на учениците няма да бъдат публикувани. Ще бъде създадена организация от класните ръководители спрямо специалността, в която е приет ученика. Същият ден, от 18:30 часа, ще се състои присъствена родитело-учителска среща за новоприетите класове по определен график, предоставен на входа на гимназията.

Откриването на учебната година са всички останали класове – IX, X, XI и XII клас, ще се състои в електронна среда MS Teams, от 14:00 часа. Родителската среща ще се проведе също дистанционно, на 16.09.2021 г., от 19:00 часа в Microsoft Teams.

Мероприятията ще се състоят при спазване на всички определени противоепидемични мерки както и съгласно насоките за  организация на учебната дейност на МОН.

 

  1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС:

График на часовете:

I – ва смяна  II – ра смяна
07:30 – 08:10 ч. 12:40 – 13:20 ч.
08:20 – 09:00 ч. 13:30 – 14:10 ч.
09:10 – 09:50 ч. 14:20 – 15:00 ч.
10:10 – 10:50 ч. 15:20 – 16:00 ч.
11:00 – 11:40 ч. 16:10 – 16:50 ч.
11:50 – 12:30 ч. 16: 55 – 17:35 ч.
12:40 – 13:20 ч. 17:40 – 18:20 ч.

Учениците се обучават на двусменен режим както следва:

Първи срок: Първа смяна – IX, X в, г, е, з и XI клас

Втора смяна – VIII, X а, б, д, ж, и и XII клас

Втори срок:   Първа смяна – VIII, X а, б, д, ж, и и XII клас

Втора смяна – IX, X в, г, е, з и XI клас

  1. УЧЕБНИЦИ

Актуален списък на учебниците по класове и предмети е публикуван на сайта на гимнацията, в раздел ,,За ученика“, подраздел ,,Учебници“.

  1. УНИФОРМИ

Униформите на учениците могат да бъдат получени от офис на ,,Ивенти“ на адрес: ж.к. Тракия, ул. ,,инж. Асен Йорданов“ 5, индустрилна зона Тракия

Телефон за контакт: 032/ 640-578, 032/ 640-579

Нека си подадем ръка в това изпитание и заедно да преодолеем всички препятствия, за да станем по-силни и по-добри!