Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище.

Уважаеми родители,

Във връзка с получено писмо с изх. № ДАЕУ-13100/ 05.08.2021 г. от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ Ви уведомяваме, че всички ученици записани в 8ми клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Подробности ще намерите в приложената информация.

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище.

От ръководството.