СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
За учебната 2021/ 2022 г.

 

Клас Паралелка Описание Брой места
IX
а
Прием след завършен 7 клас.
Професия: Приложен програмист
Специалност: Приложно програмиране
1
IX
е
Прием след завършен 7 клас.
Професия: Техник на електронна техника
Специалност: Микропроцесорна техника
1
X
е
Прием след завършен 7 клас.
Професия: Техник на електронна техника
Специалност: Микропроцесорна техника
1
X
ж
Прием след завършен 7 клас.
Професия: техник по автоматизация
Специалност: Автоматизация на непрекъснати производства
1

Необходими документи за участие в класиране за обявено свободно място:
1. Заявление до Директора по Образец.
2. Медицинско свидетелство с включен преглед от очен лекар.
3. Ученическа книжка за учебната 2020/ 2021 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: от 08.07.2021 г. до 01.09.2021 г. включително, до 14:00 часа на имейл: pgee_plovdiv@abv.bg или в канцеларията на гимназията, ет. 2, Василка Лятева – ЗАС.

Класираните ученици за обявените свободни места ще бъдат записани от началото на учебната 2021/ 2022 г. съгласно Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

В периода от 02.08.2021 г. до 27.08.2021 г. документи ще се приемат само по електронен път!