Ден на отворените врати в ПГЕЕ

А СЕГА – НАКЪДЕ?
ВАЖНИЯТ ВЪПРОС ЗА ВСЕКИ СЕДМОКЛАСНИК?
ОТГОВОРЪТ! – ПГЕЕ, ГР. ПЛОВДИВ – ТРАДИЦИИ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, НОВАТОРСТВО!
ПГЕЕ, гр. Пловдив, обявява Ден на отворените врати на 21.06.2021 г.
Всички кандидат-осмокласници са поканени да научат повече за специалностите в нашата гимназия, за перспективата и уменията, които ще получат от обучението, за възможностите за професионална реализация!
Изберете Вашата професия!
Знанията и опитът – от нас, усилията и креативността – от Вас, за да изградим съвместно Вашето бъдеще!
Заповядайте!

ПРОГРАМА