ПГЕЕ – ПЛОВДИВ УЧАСТВА В В 1-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „STEM ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ“

На 10 и 11 април 2021 се проведе Първата национална конференция STEM ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ. ПГЕЕ – Пловдив се представи с три проекта:

1. Васил Чушев от 11 Б клас с Проект „Баскетбол 3 D“ с ръководители инж. Мариана Христозкова и инж. Камелия Стоянова;

2. Димитър Мешев от 12 В клас с Проект „Кондуктометър за измерване проводимостта на нехомогенни материали“ с ръководител инж. д-р Иван Топалов;

3. Гергана Косева и Иван Пампов (12 З клас), Иван Петровски (12 В клас) и Петър Страхинов (12 А клас) с проект „STEM и литература“ с ръководител Марина Петрова – старши учител по БЕЛ.

На конференцията се представиха 57 доклада, свързани със STEM образованието и иновациите. За наша гордост Проектът на Димитър Мешев взе най-голямото отличие – почетен плакет и допълнителна награда специална раница, а Проектът на Васил Чушев бе отличен и награден с лиценз за софтуер. Всички участници в Конференцията получават сертификати, а проектът „STEM и литература“ публикация в сборника от конференцията.

Пожелаваме на участниците да запазят своето вдъхновение, да разработват нови проекти и да представят гимназията ни винаги толкова успешно!