За доброволчеството – младши посланици на среща с Франц Кадири

„Вярвам, че светът и хората могат да се променят и че масата е движещата сила към просперитета. Колкото повече добри хора има, толкова повече обществото ще се променя към по-добро“
Франц Кадири

От 2012 г. Франц Кадири работи в структурите на Фондация „Пловдив 2019“, отначало като експерт „Проекти и програми“, след това, включително до 2021 г., оглавява отдел „Доброволци и регионални връзки“, а към настоящия момент е експерт проекти и събития. От 2007 до 2012 г. е съчетавал различни длъжности в структурите на община Пловдив – експерт в сферата на туризма, европейската интеграция и международните отношения. От 2015 г. е участник в програмата на Гьоте институт по Културен мениджмънт.
На 27.03.2021 г., по покана на клуб ,,Европа и ние“ и младшите посланици на ЕП към ПГЕЕ – гр. Пловдив, се инициира онлайн среща с г-н Кадири. Основна тема на събитието беше доброволчеството и дейността на младите хора не само от Пловдив, но и на национално и европейско ниво. Г-н Кадири сподели, че ,,за доброволчеството няма възраст и социално положение, има само и единствено желание и гражданска осъзнатост“. Обсъдени бяха и възможности за включване на младшите посланици в различни доброволчески инициативи и проекти.
Особен интерес предизвика разкриването на някои подробности от задкулисието на подготовката на кампанията ,,Пловдив – европейска столица на културата“, в която, по думите на г-н Кадири, местната администрация, доброволческите организации и гражданите са вървели ,,ръка за ръка“ и са направили възможно това мащабно събитие не само от организационна гледна точка, но са съумели да пресъздадат и предадат духа на осемхилядния Пловдив на всички домакини и гости.
Срещата с г-н Кадири резкри нови възможности пред младшите посланици на ЕП към ПГЕЕ и им даде възможност да осъзнаят обвързаността на областните структури с европейските и национални политики за доброволчество.