ПГЕЕ в ЦЕРН – страната на физичните чудеса

„Трябва да има нещо дълбоко скрито зад нещата.”
Алберт Айнщайн.

В законите на физиката е ключът към опознаването на Вселената. Засега хората са прозрели едва 4 % от нейната материя, а останалите 96 % са обвити в мистерия. Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) е символ на съвременната наука и е един от лидерите в разгадаването на Вселената.

На 24.03.2021 г. възпитаниците на инж. физ. Спаска Николова и доц. д-р Иван Бодуров имаха възможност виртуално да посетят най-голямата лаборатория за ядрени изследвания в света и да усетят магията, наречена ЦЕРН. Гост-говорител на събитието бе  д-р Мариана Шопова, главен асистент във Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет. От 2010 година тя е част от колаборацията CMS (компактен мюонен соленоид) на Големия Адронен Колайдер (LHC) в Европейския център за ядрени изследвания. Работи съвместно с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН.

В първата част на специалното събитие гл. ас. д-р Мариана Шопова проведе дискусия с учениците по темите за атома, радиоактивността, частиците, откриването на електрона. Децата се докоснаха до историята на Вселената, гледаха клипове от дейността на големия адронен колайдер, наблюдаваха стандартния модел, даващ обяснение за това как частиците си взаимодействат, и  се запознаха с най-голямото събитие за учените в ЦЕРН през последните години – откриването на Хигс-бозона, наричан „божествената частица“, през 2013 г. Бяха обяснени свойствата на познатите ни до днес частици, както и на такива, чието съществуване е предсказано теоретично. Интерес у участниците предизвика новосъздадената лаборатория „фабрика за тъмна материя“, която се занимава с начините за получаване, съхранение и използване на тъмната материя.

Учениците се запознаха и с дейността на българските учени в ЦЕРН, съсредоточена главно върху компактния мюонен соленоид (CMS) – един от големите детектори на елементарни частици и част от големия адронен колайдер, в чиято поддръжка България участва активно от 1999 г. В отделна част от лекцията бяха обяснени принципите на действие и предназначението на различните детектори.

Подчертана беше връзката на изследванията на ЦЕРН с електрониката, медицината, компютърните и информационни технологии, биологията и химията и как всички тези науки взаимодействат помежду си, за да постигат нови и нови нива в знанията на човека за тайните на Вселената.

Пред учениците бяха разкрити възможности за участие в различни проекти и програми на ЦЕРН, които им дават шанса да се потопят в необятния свят на новите открития в света не само на  физиката, но и на STEM иновациите.