18 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО

ПГЕЕ – Пловдив се включи в отбелязването на Световният ден на рециклирането, насочен към осъзнаване на необходимостта от намаляване на ежедневните отпадъци и демонстриране на различни начини за тяхното намаляване. Събитието бе отразено на официалния сайт на гимназията, фейсбук, регионалната медия „Уча в Пловдив“, както и във всички вайбър групи на цялата училищна общност. Специално за тази цел бе направен и публикуван банер със заплануваните инициативи.

Учениците от осмите класове  под ръковoдството на Мария Проданова и Савелия Бечева, старши учители по природни науки разработиха и представиха пред своите съученици проекти на теми, свързани с рециклиране на отпадъци. Проектите са по три теми. Първата тема  е „Отпадъците в нашия дом“. Учениците провериха количеството на изхвърлените отпадъци от домакинството за един ден. След това изчислиха количеството отпадъци, които се изхвърлят за една седмица и една година. Проучиха къде се складират отпадъците в Пловдив и парите, които отделя общината за това. След  формулирането на проблема за депонирането на отпадъците, дадоха предложение за тяхното намаляване и разделно събиране.

Вторият проект бе свързан с рециклирането на метални отпадъци. Учениците в рамките на една седмица събираха метални отпадъци, след което ги претеглят. Знаейки ресурсите, необходими за производството на 1 кг. алуминий от боксит и от рециклиран алуминий, изчислиха до какви икономии на суровини, вода и електроенергия е довело рециклирането на събраното количество алуминиеви отпадъци. Учениците проучиха през какви етапи преминава преработването на алуминиевите отпадъци.

Третият проект бе озаглавен „Рециклиране на пластмасови отпадъци“. По този проект учениците събираха пластмасови отпадъци и след нужните изчисления стигнаха до извода за икономията на суровини и опазване на околната среда. Правиха проучване на пластмасите, които са годни за рециклиране и събраха факти, свързани с ползите от това.

Учениците от 9,10,11 и 12 клас се включиха в домашната работилница за претворяване на отпадъците и вдъхването на нов живот. Популяризирането на създадените от тях продукти с удължена употреба бяха публикувани под формата на виртуална изложба от снимки, колажи и видео клипове.